КС «Єднання» членів ВАТ» Могилів-Подільський машзавод» була створена 27 січня 1997 року при Могилів-Подільському машинобудівному заводі, 28.02.1997 року зареєстрована виконавчим комітетом Могилів-Подільської міської Ради. Членами спілки були в основному працівники заводу.

       З 2006 року спілка розширила коло членів і на сьогоднішній день ми плідно співпрацюємо з жителями міста й області. Зараз понад 500 членів користуються послугами спілки  отримують кредити на розвиток свого господарства, покращення житлових умов, навчання своїх дітей, лікування.

   Кредитна спілка «Єднання» прозора та відкрита в своїй діяльності. Свою роботу спілка здійснює на підставі Статуту, внутрішніх положень, дотримується норм законодавства.

       У 2015 році ми успішно пройшли переліцензування, отримали ліцензії на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. У 2016 році ліцензії на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (Розпорядження Нацкомфінпослуг № 727 від 07.04.2016 року)  та з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки (Розпорядження Нацкомфінпослуг № 728 від 07.04.2016року) були переоформлені на безстрокові.26.01.2017 року , згідно розпоряджень Нацкомфінпослуг № 162 та 163 діючі ліцезії переоформлені  в зв"язку з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської дільності з надання фінансових послуг(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 913.

       На сьогоднішній день спілка надає такі види послуг:

-надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (ліцезія чинна);

-залучення фінансових активів їз зобов"язанням щодо наступного їх повернення (ліцензія чинна). 

 

    Усі керівники органів управління спілки мають повну вищу освіту. Члени правління теж мають вищу освіту та фактично кожен рік проходять підвищення кваліфікації. Багато років поспіль з 2009 по 2013 ,2018,2019,2020 роки - кредитна спілка "Єднання"на підставі статистичної звітності визначена як одна з Лідерів галузі в нашому регіоні, що зафіксовано Державними органами статистики.

 

     Кредитна спілка  формує резерви, дотримується обов’язкових критеріїв якості системи управління, нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, правил надання фінансових послуг та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами згідно діючого законодавства.

    За висновками щорічних аудиторських перевірок підтверджується, що річна фінансова звітність і звітні дані складаються у відповідності до чинного законодавства та достовірно відображають у всіх суттєвих аспектах фактичне фінансове становище спілки.