Інформація на виконання вимог

Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування,

що затверджене постановою Правління НБУ від 05.10.2021 № 100[i]

 

А) Перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що надаються кредитною спілкою споживачу; істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту; умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії; суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального):

І.«Споживчий кредит»-   кредит строком до 60 місяців включно

1. За цільовим призначенням – споживчий кредит, у тому числі на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів; придбання автотранспорту; на інші потреби.

2. Процентна ставка – 60% річних на залишкову суму кредиту (ефективна ставка 79,95%); «Реальна річна процентна ставка - 33.74%-84.55 відсотки річних (при отриманні кредиту готівкою в розмірі 20000,00 грн строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу кредитної спілки щомісячно згідно погодженого обраного графіку платежів)».

- процентна ставка - 36% річних(ефективна ставка 43%)   для позичальників ,які в забезпечення по кредиту укладають з кредитною спілкою договір застави майнових прав; «Реальна річна процентна ставка -20.73%-47.61 відсотки річних (при отриманні кредиту готівкою в розмірі 20000,00 грн строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу кредитної спілки щомісячно згідно погодженого обраного графіку платежів)».

- процентна ставка – 54 % річних (ефективна ставка 70%) для позичальників, які в забезпечення кредиту дають гарантоване письмове доручення на отримання та погашення кредиту пенсійними або зарплатними коштами. «Реальна річна процентна ставка - 30,5%-71 відсотки річних (при отриманні кредиту готівкою в розмірі 20000,00 грн строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу кредитної спілки щомісячно згідно погодженого обраного графіку платежів)».

 

  

На підставі ч. 2 ст. 21 Закону України «Про кредитні спілки»позичальниками -фізичними особами сплачується ціна  на надану послугу по всіх підвидах кредитів  в розмірі 1 відсоток від розміру наданого кредиту, а при укладенні договору відновлювальної кредитної лінії ціна на надану послугу становить і 1 відсоток від загального розміру наданого кредиту. Ціну на надану послугу такий позичальник сплачує в день отримання коштів.

 Кредит строком від 1 місяця до 60 місяців включно.

4. Ліміт кредиту від 500 гривень до 100 000 гривень (максимальна сума кредиту одному члену не має перевищувати 20% капіталу спілки)

5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою Кредитної Спілки «Єднання» та Позичальника):

зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

з періодичною сплатою процентів на кінець періоду та основної суми кредиту «рівними долями», які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

6. За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою Кредитної Спілки «Єднання» та Позичальника):

застава;

порука;

інші види забезпечення не заборонені законодавством.

7. Кредит надається однією сумою або траншами.

 

Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування» та пункту 26 розділу V Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, що затверджений постановою правління Національного банку України №79 від 09 липня 2021р.

- кредитна спілка не залучає колекторські компанії для врегулювання заборгованості членів кредитної спілки;

- кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю;

- кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості на наступний робочий день після порушення споживачем погодженого графіку платежів, який є додатком до договору про споживчий кредит; 

- порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості - заборгованість погашається готівкою в касі кредитної спілки або безготівково на рахунок кредитної спілки “Єднання”членів ВАТ "Могилів-Подільський машзавод"  UA533026890000026502055300256 у порядку, що визначений відповідним договором про споживчий кредит.

- Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)( зразок надається);

- Порядок повідомлення кредитодавця, про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник;(зразок надається)

 

ІI. «Кредит, наданий на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна»

1. За цільовим призначенням – кредит, наданий на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна.

2. Процентна ставка –48% річних на залишкову суму кредиту(ефективна ставка 61%) ; «Реальна річна процентна ставка -38,41%-73,72 відсотки річних (при отриманні кредиту готівкою в розмірі 20000,00 грн строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу кредитної спілки щомісячно згідно погодженого  обраного графіку платежів)».

- процентна  ставка 36% річних(ефективна ставка 43%)  для позичальників ,які в забезпечення по кредиту  укладають з кредитною спілкою договір застави майнових прав. «Реальна річна процентна ставка - 20,73%-47,61 відсотки річних (при отриманні кредиту готівкою в розмірі 20000,00 грн строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу кредитної спілки щомісячно згідно погодженого обраного графіку платежів)».

На підставі ч. 2 ст. 21 Закону України «Про кредитні спілки» позичальниками-фізичними особами сплачується ціна на надану  послугу в розмірі 1 відсоток від розміру наданого кредиту, а при укладенні договору відновлюваної кредитної лінії ціна на надану послугу становить  1 відсоток від загального розміру наданого кредиту. Ціну на надану послугу позичальник сплачує в день отримання коштів.

3. Кредит строком від 1 місяця до 60 місяців включно.

4. Ліміт кредиту від 500 гривень до 100 000 гривень (максимальна сума кредиту одному члену не має перевищувати 20% капіталу спілки)

5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою Кредитної Спілки «Єднання» та Позичальника):

-зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

-з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

-з періодичною сплатою процентів на кінець періоду та основної суми кредиту «рівними долями», які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

-з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

6. За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою Кредитної Спілки «Єднання» та Позичальника):

застава;

порука;

інші види забезпечення не заборонені законодавством.

7. Кредит надається однією сумою або траншами

Б) Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України:

- супровідні послуги кредитної спілки відсутні;

- кредитні посередники відсутні;

- супровідні послуги третіх осіб (використовуються лише при вчиненні нотаріально посвідчених договорів) - страхування предмета іпотеки (орієнтовна вартість 2000 грн на рік), страхування життя споживача (орієнтовна вартість орієнтовна вартість 500 грн на рік),  проведення оцінки забезпечення кредиту (орієнтовна вартість 3000 грн), послуги нотаріуса (орієнтовна вартість - 5000 грн), оплата необхідних адміністративних процедур (орієнтовна вартість - 500 грн), усього 11000 гривень.

 

 

 

В) Гіперпосилання на вебсторінку кредитної спілки, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою:

- ХХХХХХХХХХХХХХХХ;

 

 

Г) попередження:

Попередження про

можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит

1. Споживач несе цивільно-правову відповідальність у вигляді додаткових процентів річних за неналежне виконання грошового зобов’язання (ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України).

У разі порушення Споживачем строків платежів  за цим Договором по сплаті кредиту та/або нарахованих процентів, Кредитодавець має право нарахувати Позичальнику додаткових 60% річних процентів  на суму несвоєчасно сплачених кредиту та/або нарахованих процентів . Ці проценти нараховуються за кожен день порушення Позичальником строків розрахунків.

2. Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

3. Кредитній спілці забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.

4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

5. Кредитна спілка має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

6. Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

7. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

8. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит не передбачено.

 

Ґ) Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ:

https://kis.bank.gov.ua.

 

Д) Повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем фінансової установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи:

«КРЕДИТНА СПІЛКА НЕ ВИКОРИСТОВУЄ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ».

 

Е) Порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них)

Витяг з Порядку обробки та захисту персональних даних кредитною спілкою «Єднання» членів ВАТ «Могилів-Подільський машзавод», що затверджені наказом голови правління № 2а від 15 січня 2014 р.

«Розділ VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

6.2. Права та обов’язки суб’єкта персональних даних, щодо якого кредитною спілкою здійснюється збір та обробка персональних даних.

6.2.1.  Суб’єкт персональних даних має право:

– знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки,  місцезнаходження кредитної спілки чи розпорядника персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

– на доступ до своїх персональних даних;

– отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу кредитній спілці із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних кредитною спілкою, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

– звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, або до суду;

– застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;

– вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

– відкликати згоду на обробку персональних даних;

– знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

– на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6.2.2. Суб’єкт персональних даних зобов’язаний повідомляти кредитну спілку про зміну своїх персональних даних, що підлягають обробці у базі персональних даних протягом 10-ти днів з дня таких змін з наданням необхідних документів.»

 

Є) Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

1.  Кредитна спілка має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі у разі затримання Споживачем сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці.

Якщо Кредитна спілка отримує право вимагати дострокового повернення кредиту, то Кредитна спілка зобов’язана у письмовій формі повідомити Споживача про затримку сплати частини кредиту та/або процентів із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Якщо Кредитна спілка відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення кредиту, такі платежі або повернення кредиту здійснюються Споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитної спілки повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду Споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога Кредитної спілки втрачає чинність.

2. Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від цього договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит Споживач повідомляє Позичальника у письмовій до закінчення вищевказаного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит Споживач зобов’язаний повернути Кредитній спілці грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою у цьому договорі. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:

- договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

- споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від  цього договору;

- комерційних кредитів.

Інші питання відмови Споживача від договору про споживчий кредит регулюються законодавством України.

3. Споживач має право достроково припинити (розірвати) договір про споживчий кредит лише шляхом повернення суми кредиту та сплати нарахованих процентів.

 

Ж) Порядок розгляду фінансовою установою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту.

1. Перелік контактних даних кредитної спілки:

Адреса

24000,Вінницька обл.,м.Могилів-Подільський,вул. Стависька 48 , оф.1

Номер контактного телефону

(043-37)6-82-26

Адреса електронної пошти

ks.ednannya.mogpod@gmail.com

Адреса власного вебсайта

ednannya.vaks.org.ua

 

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів.

2. Споживач має право звернутись зі зверненням до Національного банку України. Перелік контактних даних розміщено в розділі "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Посилання на розділ «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

 

Контакти Національного банку України

Адреса

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.

Номер контактного телефону

0 800 505 240

Адреса електронної пошти

nbu@bank.gov.ua

Адреса вебсайта

https://bank.gov.ua/

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.

Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів.

 

- Інформацію про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту (додаток 1-100 ) з 15.04.2022.

Інформацію про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (додаток 2-100) з 15.04.2022.

Інформацію про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу) (додаток 3 -100) з 15.04.2022.

Інформацію про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості (додаток 4-100) з 15.04.2022.

 

  1. Інформація про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту (додаток 1 до Положення).
  2. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (додаток 2 до Положення).
  3. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу) (додаток 3 до Положення).
  4. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості (додаток 4 до Положення).

 

Інформацію про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту (додаток 1-100 ).

Інформацію про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (додаток 2-100).

Інформацію про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу) (додаток 3 -100).

Інформацію про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості (додаток 4-100).

 [i] Інформація, визначену в підпунктах 2 - 7 пункту 16 розділу II Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, у розрізі кожного різновиду споживчого кредиту є ідентичною.